Ve městě Ivančice je z pohledu parkování největší frekvence vozidel na Palackého a Komenského náměstí, kde sídlí (nebo v bezprostřední blízkosti) důležité instituce ve městě jako městský úřad, finanční úřad, pošta, bankovní ústavy, pojišťovací kanceláře, muzeum a současně jsou tato náměstí centrem historického středu města.

Z důvodu potřeby regulace dlouhodobého parkování v uvedených lokalitách s přihlédnutím k tomu, že je třeba uvolnit střed města spíše pro krátkodobé parkování, bylo radou města přijato Nařízení města, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.

Uvedené Nařízení města je platné od 1. srpna 2017.

Co z toho vyplývá?

V krátkosti lze uvést, že od Pondělí do Pátku v čase od 07:00 do 17:00 je odstavení (zaparkování) vozidla na uvedených náměstích zpoplatněno. V Sobotu, v Neděli a ve dni státních svátků se neplatí.

Jak lze uhradit poplatek za parkování?

Prostřednictvím parkovacích automatů v hotovosti, nebo online pomocí aplikace ClickPark.

Kolik budu platit?

První započatá hodina parkování každý den je zdarma, druhá za 10,- Kč a každá další za 20,- Kč. (Podrobnosti v sekci Sazby parkovného)

Klade to nějaké zvláštní nároky na toho, kdo hradí poplatek za parkování?

Ano, musí znát RZ (registrační značka) vozidla, kterému hodlá uhradit parkovné (v aplikaci ClickPark nastavíte předem v předvolbách).


Modelový příklad:

  • Přijedete ráno, např. v 8:00, na parkovacím automatu zadáte RZ (registrační značku, postaru SPZ – státní poznávací značku) svého vozidla a dle předpokládaného času v hodinách, na který chcete parkovat,  vhodíte mince (při využití aplikace ClickPark provedete online bez chození k automatu).
  • Automat poté vytiskne daňový doklad (i v případě že bude parkování “zdarma”). Lístek si uschovejte, nemusí být ve vozidle – viz dále.
  • Následně je informace o tom, která RZ vozidla a na jak dlouho má zaplaceno přenesena do databáze oprávněně parkujících vozidel (do této databáze je online napojeno i přenosné kontrolní zařízení, které má k dispozici Městská policie – při kontrole postačuje když strážník zařízením za chůze či jízdy snímá RZ parkujících vozidel a v případě že odhalí “nezaplacené” vozidlo, ihned je na to zařízením upozorněn a může učinit další kroky v řešení zjištěného přestupku).
  • V případě že zjistíte, že vám původně navolený čas parkování nestačí, dostavte se opět k automatu a přikupte si stejným způsobem další potřebný čas (při využívání aplikace ClickPark Vás aplikace v předstihu upozorní a parkování si můžete jednoduše prodloužit online).
  • Vraťme se nyní k tomu, že se započítávají “započaté hodiny”: takže pokud přijedete v 8:00 a navolíte 1 hodinu, údaje o RZ vozidla se pošlou do databáze. Parkování máte zdarma do 9:00 a to i když odjedete 8:10 – zkrátka další příjezd např. ve 14:00 neznamená, že máte ještě 50 minut k dobru, ale jedná se již v tento den o druhou a případně další hodiny.