Pro každé jedno vozidlo je jedenkrát denně první hodina stání zdarma, 2. hodina v daném dni 10,- Kč a za každou následující započatou hodinu v řadě je účtováno 20,- Kč.


Progrese krátkodobého parkování:

Protože zavedením placeného parkování v Ivančicích jde hlavně o podpoření krátkodobého parkování a potlačení celodenního stání, jsou sazby nastaveny tak, že i když přijedete do centra vícekrát za den, tak první zaparkování máte až na jednu hodinu zdarma a další příjezdy během stejného dne začínají vždy “desetikorunou”.

Dalo by se říct, že každé zaparkování auta s následným zadáním RZ na parkovacím automatu je jeden parkovací cyklus. První parkovací cyklus začíná 0,- Kč, každý další cyklus začíná 10,- Kč mincí. Pokud po prvním cyklu odjedete a znovu přijedete, tak se počítá první hodina dalšího cyklu za 10,- Kč a další hodiny po 20,- Kč.

První denní parkovací cyklus: 0+10+20 (+20 atd.)

Každý další denní parkovací cyklus: 10+20 (+20 atd.)

Proto je na automatu napsáno, že akceptuje pouze tyto částky: 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170 Kč, protože jiné částky nedávají smysl – toto platí pro platbu, při prodlužování parkovacího cyklu samozřejmě automat bere i částky 20, 40, 60,… Kč.

Několik příkladů:

  • Pokud ráno v 7 hod. povezete dítě do školky, máte první hodinu ve dni zdarma, pak v 10 hodin na nákup za 10,- Kč, ve 14 hodin pro dítě ke školce zase za 10,- Kč a odpoledne pro druhé dítě do družiny zase jen za 10,- Kč -> protože mezi těmito časy bylo vždy přerušení, začíná se vždy první hodinou v cyklu za 10,- Kč a každá další v cyklu je za 20,- Kč.
  • Přijedu ráno v 7 hod. s tím že jdu někam na dvě hodiny: do automatu vhodím 10,- Kč (1. hodina zdarma, 2. hodina za 10,-) a mám zaplaceno do 9:00 hodin. V průběhu doby zjistím že dvě hodiny mi nestačí, tak pokud přijdu k automatu před 9:00, obvyklým způsobem (RZ + platba) si doplatím další hodiny (20, 40,…) – ovšem v 9:01 začíná druhý parkovací cyklus, a v tomto případě začnu jen “desetikorunou” 🙂
  • Když přijedu ráno v 7 hod. s tím, že v centru budu parkovat 4 hodiny do 11 hod., tak platím 50,- Kč (0+10+20+20). Odpoledne přijedu opět, tentokrát na dvě hodiny a platím 30,- Kč (10+20)
  • Aneb kdo na náměstí pracuje, řekněme s 8mi hodinovou pracovní dobou, tak platí 130,- Kč (0+10+20+20+20+20+20+20). Kdo ale za den “přijede” 7x, tak platí “jenom” 70,- Kč (0+10, 10, 10, 10, 10, 10, 10), ale nesmí se tyto doby překrývat, jinak jde o prodloužení lístku za 20,- Kč – ovšem koho by to bavilo 🙂

Stejná tarifikace funguje i přes aplikaci ClickPark – ovšem s tou výhodou, že přes aplikaci lze prodlužovat i po půlhodinách.