*

V současné době je parkovací dům kompletně ve zkušebním provozu – po tuto dobu jsou závory trvale otevřeny, parkovací lístky si řidič při vjezdu neodebírá, před odjezdem se nic nehradí – provoz zdarma.

Parkovací dům P+R je rozdělen na horní a dolní část – každá část má samostatný vjezd a výjezd. Obě části jsou na obou koncích propojeny schodištěm, autem se z jedné do druhé části projet nedá. Spodní část je dostupná z ul. Pod Rénou (dále budeme označovat jako „Garáž„), do horní části je příjezd z ulice Krumlovská přes parkoviště řetězce Penny (dále jen „Penny„).

Parkovací dům Ivančice

Popis vjezdu vozidla:

 • před vjezdem do parkovacího domu je umístěn po levé straně přijíždějícího vozidla vjezdový výdejový stojan a sloupek se závorou, dále je u vjezdu umístěna vjezdová kamera
 • řidič přijede k vjezdovému sloupku, stiskne tlačítko a stojan mu vydá parkovací lístek (lístek je vydán pouze pokud je fyzicky přítomno vozidlo před vjezdovou závorou), lístek je opatřen QR kódem, 12ti místným číselným identifikátorem, popř. i SPZ/RZ parkujícího vozidla (doplňující identifikátor), údaji o cenách a dalším sdělením
 • řidič si parkovací lístek pečlivě uschová, nejlépe u sebe (pomocí lístku bude na konci parkování určena výše platby, popř. bude využit pro výjezd z parkovacího domu)
 • bez uhrazeného lístku se nedá vyjet; pokud je ztracen, je třeba uhradit a použít ztrátový lístek (popis v části Odjezd vozidla)

Popis odjezdu vozidla:

 • před odjezdem z parkovacího domu je umístěn po levé straně vyjíždějícího vozidla výjezdový stojan a sloupek se závorou, dále je u výjezdu umístěna výjezdová kamera
 • řidič přijede k výjezdovému sloupku, v ten okamžik systém vyhodnotí zda „poznává“ SPZ/RZ vozidla, které dříve do prostoru vjelo
 • v případě že je SPZ/RZ rozeznána, v systému je tato spárována s číslem parkovacího lístku již od vjezdového stojanu a dále systém vyhodnotí, zda je tento parkovací lístek uhrazen a že neuplynula povolená doba pro dojezd (10 minut od platby) – pokud jsou všechny podmínky splněny, automaticky se otevře závora pro odjezd (parkovací lístek zůstává řidiči „na památku“)
 • v případě, že není SPZ/RZ rozeznána (je to jenom technika), řidič vloží již uhrazený parkovací lístek do štěrbiny výjezdového stojanu, systém vyhodnotí provedenou úhradu a je-li vše v pořádku otevře závoru a lístek již nevrátí
 • v případě, že s platbou či nedodržením času odjezdu (10 minut od platby) není něco v pořádku, závora se neotevře a na displeji výjezdového stojanu se zobrazí instrukce, které bude třeba vyřešit u platebního terminálu – pro další postup je parkovací lístek ze stojanu vysunut zpět a vrácen.
 • ! v případě, že byl původní parkovací lístek ztracen před provedením úhrady, je třeba získat náhradní lístek (ztrátový) – ten vydá platební terminál v souladu s Provozním řádem po provedení úhrady 500 Kč (nelze určit skutečná doba parkování)
 • ! prodloužení času odjezdu: pokud máte uhrazeno a blíží se uplynutí doby pro odjezd (10 minut), máte šanci platnost lístku u platebního terminálu za 10 Kč o dalších 10 minut prodloužit (přiložit k platebnímu terminálu lístek, instrukce na displeji, úhrada); od okamžiku provedení úhrady prodloužení lístku opět běží nová doba pro odjezd. V případě, že se vám nepodaří čas pro odjezd prodloužit v daném limitu, parkovací lístek již prodloužit nepůjde a pro odjezd je třeba použít náhradní lístek!!

Provedení úhrady – platební automat – daňový doklad:

 • provést provedení úhrady za užití parkovacího domu doporučujeme po naložení nákupu a ratolestí, od platby máte na odjezd 10 minut (bez dalšího doplatku)
 • platební automaty jsou umístěny vždy v prostoru spojovacího schodiště v blízkosti odjezdové závory (schodiště ze strany ul. Pod Rénou je otevřené, schodiště na straně Penny je kryté za dveřmi)
 • je úplně jedno, ve kterém automatu je úhrada provedena, můžete platit nahoře a parkovat dole nebo naopak, systém si to vyhodnotí
 • úhradu lze provést hotově v Kč (CZK) a to mincemi i bankovkou, ale určenou cenu lze „přeplatit“ pouze o 100 Kč (resp. pokud máte hradit 10 Kč, tak na 200 Kč bankovku už by musel automat vracet v mincích 190 Kč, takže tuto bankovku nepřijme – stokorunu ano)
 • úhradu lze provést debetní/kreditní kartou a to i bezkontaktně
 • daňový doklad je vydáván pouze „na žádost“ po stisknutí tlačítka „Doklad“ (při úhradě náhradního/ztrátového lístku je vydán vždy)
 • částku, kterou je třeba zvoleným způsobem uhradit se zákazník dozví na displeji automatu poté co přiloží před čtečku na automatu QR kód parkovacího lístku