Kdo parkuje zdarma…

  • vozidla viditelně označená Parkovacím průkazem přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (odkaz mimo tento web) (vydává MěÚ s rozš. působností osobám ZTP, ZTP/P), pokud nejsou takto označena v rozporu se zákonem (musí být přítomna přepravovaná osoba nebo řidič takto označeného vozidla, kterému byl průkaz vydán).
  • vozidla viditelně označena jako vozidla určená k poskytování zdravotnických služeb LSPP, vozidla Hasičského záchranného sboru, vozidla Policie ČR, pokud parkoviště užijí při výkonu zvláštních povinností podle zvláštních právních předpisů,
  • vozidla v majetku právnické osoby Město Ivančice,
  • vozidla zásobující ve vymezené zóně obchody rychle zkazitelným zbožím a rozvážkových služeb po dobu nezbytně nutnou k rychlému vyložení nákladu,
  • vozidla bezpečnostních služeb provádějících převoz finančních prostředků,
  • každé vozidlo, které zaparkuje a provede registraci prostřednictvím parkovacího automatu nebo platební aplikace parkuje zdarma 60 minut od v tento den první provedené registrace – i když je první hodina zdarma, je třeba provést „zaparkovací“ registraci (automat nebo aplikace)!