Rezidentem je fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti města.

Rezident má možnost zažádat o vystavení parkovací karty na 1 vozidlo na 1 (svou) osobu s uvedením SPZ vozidla po předložení dokladu prokazujícího oprávněné užívání tohoto vozidla.

Pro získání parkovací karty rezidentem je nutnost trvalého pobytu zapsaného v evidenci obyvatel na adrese:

 • Palackého náměstí (mimo ohlašovny – budovy radnice 196/6)
 • Komenského náměstí
 • Žerotínovo náměstí (pouze 99/1, 119/3, 120/5, 121/7, 122/9, 144/4, 143/6, 142/8)
 • ulice Josefa Vávry
 • ulice Jana Schwarze
 • ulice Růžová
 • ulice Drůbežní trh

Rezident je povinen do 10ti pracovních dnů nahlásit změny, ke kterým došlo v registrovaných údajích – změnu trvalého pobytu, změnu vlastníka vozidla.

Změnu SPZ vozidla rezident ve vlastním zájmu nahlásí bez zbytečného odkladu, nenahlášená změna SPZ znamená jako by vozidlo nebylo registrováno vůbec, tzn. nestačí v případě kontroly zaparkovaných vozidel na kartu nárok mít, ale být držitelem karty platné.

Z přestupku se nelze ani vyvinit předložením osobního dokladu s uvedením trvalého pobytu ve vymezené oblasti, to nedokazuje existenci vydané platné parkovací karty.

Pokud při kontrole vozidel dojde ke zjištění, že k SPZ není vydána platná rezidentní karta, přestupek se stal.

Kdo je rezident:

 • Rezidentem je fyzická osoba mající ve vymezené oblasti trvalý pobyt zapsaný v evidenci obyvatel.
 • Vozidlem rezidenta je jediné osobní motorové vozidlo do 3,5 tuny, kdy je rezident uveden v technickém průkazu vozidla jako vlastník vozidla (popř. jako provozovatel vozidla, pokud je jako vlastník vozidla uvedena finanční společnost, která k pořízení vozidla poskytla fyzické osobě – rezidentovi spotřebitelský úvěr, nebo rezident jiným způsobem prokáže oprávněnost užívání předmětného motorového vozidla).
 • Rezidentem je právnická osoba Město Ivančice, IČO: 00281859 a jí zřízené příspěvkové organizace.

Kdo není rezident:

 • Rezidentem není fyzická osoba ve vymezené oblasti sice bydlící, ale nemající v ní trvalý pobyt zapsaný v evidenci obyvatel.
 • Rezidentem není vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti, ale nemající v ní trvalý pobyt zapsaný v evidenci obyvatel.
 • Rezidentem není podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má ve vymezené oblasti sídlo nebo provozovnu, ani fyzické osoby které jsou u těchto osob v pracovněprávním vztahu.
 • Rezidentem není fyzická osoba, která má trvalý pobyt hlášen v sídle ohlašovny, tj. na adrese Palackého náměstí 196/6, Ivančice.