Všechny parkovací karty vystavené před 1. dubnem 2021 na základě zrušeného Nařízení města 2/2017 pozbyly platnost k 31. březnu 2021 – rezidenti si mohou zažádat o vystavení karty nové.

Rezident má možnost zažádat o vystavení (jedné) parkovací karty.

To lze provést buď online pomocí formuláře níže, nebo osobně (s tím, že údaje dle uvážení pomocí formuláře můžete “předposlat”).

Vystavení parkovací karty je zploplatněno:

  • 200,- Kč – nová karta (nebo znovuvystavení za propadenou) – platnost rok (365 dní), resp. např. od 01.05.2021 do 30.04.2022
  • 200,- Kč – prodloužení platnosti karty – ne dříve než 14 dní před koncem platnosti stávající karty – prodloužená karta bude platností o další rok navazovat na předchozí
  • 100,- Kč – změna karty (výměna SPZ, výměna vozidla) – změna údajů karty v průběhu její platnosti neprodlužuje její platnost

Platbu lze provést vždy až po přidělení variabilního symbolu, a to buď hotově/platební kartou na pokladně MěÚ (pouze Palackého n. 6), nebo bankovním převodem na účet města 19-125911/0100 s uvedením přiděleného var. symbolu.

Při jakékoli z výše uvedených možností je nutno ověřit podklady k vystaveni karty (viz stránka Parkovací karta):

  • Osoba – rezident: zjištění/ověření trvalého pobytu ve vymezené oblasti
  • Vozidlo: oprávněnost rezidenta k užívání vozidla, které je předmětem žádosti

Při správném vyplnění a úspěšném odeslání žádosti se pod tímto polem zobrazí text: “Vaše žádost byla úspěšně odeslána ke zpracování. Na Vámi zadaný e-mail bylo odesláno potvrzení – zkontrolujte, prosím, i složku SPAM.” Pokud se tento text po kliknutí na tlačítko Odeslat na 10s nezobrazí, hledejte u některého formulářového pole červený text s upozorněním na chybný, nebo chybějící údaj.