Umístění parkovacích automatů

V Ivančicích jsou umístěny pro platbu parkovného v hotovosti celkem 3 parkovací automaty:
(na mapě zleva doprava)

  • na rohu parkoviště před městským úřadem
  • na okraji chodníku před prodejnou M-sport (poblíž morového sloupu ve středu Palackého náměstí)
  • na okraji chodníku před prodejnou Tabák/Vinotéka na Komenského náměstí

Mapa zpoplatněných úseků

Zpoplatněnými úseky parkování jsou Komenského náměstí a Palackého náměstí (kromě jeho části za kostelem a 6ti parkovacích míst před budovou MěÚ, která jsou ale vyhrazena pouze pro služební vozidla MěÚ) – tzn. placená místa jsou na mapě označená červeně.

Mapa vyznačuje zpoplatněné úseky, ne úseky určené pro parkování – řidič je povinen dodržovat při parkování místní úpravy silničního provozu jako jsou Zákaz zastavení/stání, Vyhrazené parkovací místo, vjezdy do domů, vodorovné šrafování, vzdálenosti od hranice křižovatky atd. – viz pravidla silničního provozu.