Parkovací karta

 • o její vystavení může zažádat pouze Rezident
 • není v papírové podobě – je pouze virtuální v databázi
 • potvrzení o jejím vystavení může být vystaveno na žádost
 • potvrzení o úhradě hotově/kartou na pokladně MěÚ za vystavení/změnu/prodloužení je vystaveno bez žádosti vždy
 • ve vozidle nemusí být vystaveno pro kontrolu nic – parkovací karta je zařazena v databázi, která slouží i k evidenci opravněně parkujících vozidel, dle které jsou Městskou policií Ivančice prováděny kontroly u zaparkovaných vozidel ve vymezené části města
 • držitelům Parkovacího průkazu přepravující osobu těžce zdravotně postiženou kartu nevystavujeme, postačuje vystavení „Průkazu“ ve vozidle

Neobnovení parkovací karty (ztráta její platnosti) při kontrole ze strany městské policie má stejné právní účinky, jako by nebyl uhrazen poplatek za parkování. Rozhodným údajem je to, zda v okamžik kontroly pro dané vozidlo byla pro vozidlo parkovací karta platná.

Vystavení parkovací karty je zploplatněno:

 • 200,- Kč – nová karta (nebo znovuvystavení za propadenou) – platnost rok (365 dní), resp. např. od 01.05.2021 do 30.04.2022
 • 200,- Kč – prodloužení platnosti karty – ne dříve než 14 dní před koncem platnosti stávající karty – prodloužená karta bude platností o další rok navazovat na předchozí
 • 100,- Kč – změna karty (výměna SPZ, výměna vozidla) – změna údajů karty v průběhu její platnosti neprodlužuje její platnost

Rezident při žádosti o vystavení parkovací karty:

 • uvede jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, popř. předloží osobní nebo jiný doklad potvrzující adresu jeho trvalého pobytu ve vymezené oblasti,
 • předloží osvědčení o technickém průkazu vozidla (malý TP), popř. kopii smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru na nákup dotčeného vozidla, nebo jiný doklad prokazující oprávněnost užívání předmětného vozidla osobou žadatele (při žádosti online foto, sken tohoto dokladu).
 • dále při žádosti
  • přes online formulář uvede e-mailovou adresu (telefonní číslo volitelně),
  • při žádosti při osobní návštěvě uvede e-mail a telefonní číslo dle svého uvážení (může zjednodušit budoucí komunikaci v případě končící platnosti karty apod.)

Žádost o vystavení parkovací karty

 • Rezidentní parkovací karty vydává provozovatel parkoviště:
  • Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
   • Odbor vnitřních věcí
   • Aleš Tichý, tel.: 546 419 435, e-mail: tichy@muiv.cz
   • (hlavní budova radnice, 2. patro, č. dveří 304)
 • Žádost lze podat osobně na výše uvedeném místě (rychlejší), nebo lze celý proces provést online (odkaz).