Dokumenty ke stažení (PDF): Provozní řád, Zpoplatněné úseky – mapa

Provozní řád placeného parkoviště města Ivančice

 1. Provozovatelem placeného parkoviště je město Ivančice.
 2. Provozovatelem a správcem parkovacích automatů je společnost Parking Pro s. r. o., IČO: 04979591, se sídlem: Postřižínská 20, 250 70 Odolena Voda.
 3. V případě vyskytnutí jakýchkoliv poruch u parkovacích automatů, prosím, tyto poruchy ohlaste na telefonním čísle: +420 777 733 117.
 4. Veškeré reklamace u parkovacích automatů umístěných na placeném parkovišti uplatňujte u společnosti Parking Pro s. r. o.
 5. Zaplacení parkovného je možné formou prémiové SMS, mobilní aplikací „Mobilní peněženka SEJF“, mapovou aplikací „ParkSimply“, bankovní aplikací ČSOB „DoKapsy“ nebo prostřednictvím parkovacích automatů po zaparkování vozidla na parkovišti, a to podle délky parkovací doby mincemi v hodnotě 1,- Kč, 2,- Kč, 5,- Kč, 10,- Kč, 20,- Kč, 50,- Kč (alternativně v hodnotě 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1 €, 2 €) nebo platební bankovní kartou sytému Visa a Mastercard. Minimální vklad je 10,- Kč. Po vhození mincí nebo vložení/přiložení bankovní karty a stlačení příslušného tlačítka automat vydá parkovací lístek. Parkovací lístek zároveň slouží jako daňový doklad o zaplacení parkovného.
 6. Rezidentní karty budou vystaveny pro občany Ivančic s trvalým pobytem ve vymezené oblasti města a to
  • na náměstích:
   • Palackého (mimo adresu 196/6),
   • Komenského,
   • Žerotínovo (část – platí pro adresy 99/1, 119/3, 120/5, 121/7, 122/9, 144/4, 143/6, 142/8)
  • a na ulicích:
   • Josefa Vávry,
   • Jana Schwarze,
   • Růžová,
   • Drůbežní trh

a to úplatně za částku 200,- Kč za 1 ks/rok pro 1 osobu s uvedením tovární značky, obchodního označení (modelu) a RZ vozidla po předložení dokladu prokazujícího užívání vozidla. Před uplynutím doby 1 roku občan s trvalým pobytem ve vymezené oblasti města požádá o vydání nové rezidentní karty časově navazující na předchozí za uvedených podmínek.

V případě změny RZ vozidla během 1 roku bude osobě vystavena nová rezidentní karta za částku 100,- Kč, která bude platná po dobu 1 roku. Platnost původní rezidentní karty se neprodlužuje.

 1. Tento provozní řád je závazný pro všechny parkující. Byl vydán Radou města Ivančice, usnesením č. RM/2021/10/306, s účinností ode dne 1. 5. 2021.