PLACENÍ PROSTŘEDNICTVÍM PARKOVACÍHO AUTOMATU

Zaplacení parkovného je možné prostřednictvím parkovacích automatů po zaparkování vozidla na parkovišti, a to podle délky parkovací doby mincemi v hodnotě 1,- Kč, 2,- Kč, 5,- Kč, 10,- Kč, 20,- Kč, 50,- Kč.

Minimální vklad je 10,- Kč (nebo nic pro první hodinu ve dni).

Vhazujte přesnou částku dle předpokládaného času parkování – automat nevrací zpět, resp. automat vám vydá lístek na tu dobu, na kterou jste vhodili peníze.

Pokud vhodíte mince v celkové hodnotě, která u vaší RZ nedává součtově smysl, automat operaci stornuje a mince všechny vrátí. (Pokud přijedete ráno poprvé a vhodíte 2x dvacetikoruny, tak automat počítá hodiny po 0+10+20 a vhozených 40 mu nedává smysl ani na 3 (30), ani na 4 (50) hodiny) – další info na stránce Sazby parkovného.

Pokud chcete parkovat jen “první hodinu zdarma”, krok “vhazování mincí” přeskočte, takže stiskněte jen START – RZ auta – 2x POTVRDIT.

Po zadání RZ vozidla a vhození mincí stlačte potvrzovací tlačítko a automat Vám vydá parkovací lístek. Parkovací lístek zároveň slouží jako daňový doklad o zaplacení parkovného.