PLACENÍ PROSTŘEDNICTVÍM PARKOVACÍHO AUTOMATU

Zaplacení parkovného je možné prostřednictvím parkovacích automatů po zaparkování vozidla na parkovišti, a to podle délky parkovací doby:

  • mincemi v hodnotě 1,- Kč, 2,- Kč, 5,- Kč, 10,- Kč, 20,- Kč, 50,- Kč
  • mincemi v hodnotě 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1,- €, 2,- €.
  • platební kartou VISA / MasterCard

Minimální vklad je 10,- Kč (nebo nic pro první hodinu ve dni).

Hodina zdarma je k dispozici pro každou SPZ pouze jednou v době od 00:00 do 24:00.

Vhazujte částku dle předpokládaného času parkování – automat nevrací zpět, resp. automat vám vydá lístek na tu dobu, na kterou jste vhodili peníze.

Pokud vhodíte mince v celkové hodnotě vyšší, než je dle sazby parkovného nutné, automat dobu předplaceného parkování přepočítá a vydá vám lístek dle vhozené částky.

Pokud jste tento den zaparkovali poprvé, např. v 8:00, máte nárok na první hodinu ve dni zdarma, ale chcete zaparkovat na dvě hodiny, tedy sazba je 0+10. Ale pokud vhodíte 20 Kč minci, automat dobu přepočte: 1 hodina zdarma, druhá za 10 Kč a zbývá mu 10 Kč ale protože třetí hodina je dle ceníku za 20 Kč, tak připočte jen 30 minut. Tedy za 20 Kč v 8:00 ráno dostanete lístek do 10:30 hod.

Přijdete k automatu, stiskněte START, zadejte SPZ, stisnete POTVRDIT (automat poté zjistí zda tato SPZ již využila první hodinu zdarma)

  • nebyla využita = na displeji se zobrazí výběr
    • (1) – pouze hodinu zdarma
    • (2) – hodinu zdarma + další dle vhozených peněz
  • byla využita = volba (1) nebude nabídnuta – řiďte se instrukcemi na displeji

Pokud chcete parkovat jen „první hodinu zdarma“, krok „vhazování mincí“ přeskočte, takže stiskněte jen START – SPZ auta – POTVRDIT – dle návodu na displeji zvolte na klávesnici možnost (1) – POTVRDIT a automat vydá lístek.

Pokud chcete parkovat déle než hodinu, po zadání SPZ – POTVRDIT – zvolte (2) – vhoďte mince – POTVRDIT, automat vydá lístek.
klávesnice PA

SPZ zadávejte vždy bez mezer a pamatujte, že písmeno „O“ se na značkách vydaných od r. 2001 nevyskytuje, takže zadávejte 0 „nulu“.

Při platbě platební kartou místo kroku vhazování mincí naklikejte modrými tlačítky (+) a (-) hodnotu, která má být z karty stržena dle předpokládané doby parkování.

Parkovací lístek bude tištěn s náležitostmi zjednodušeného daňového dokladu. Inkaso plateb prostřednictvím automatu nepodléhá režimu EET. Parkovné nepodléhá DPH.

POZOR: V průběhu platnosti jakéhokoliv parkovacího lístku vydaného parkovacím automatem nelze v průběhu jeho platnosti provádět další operace ke stejné SPZ vozidla (ani prodloužit), další lístek lze získat až po skončení platnosti lístku předchozího – na displeji se při pokusu o tuto operaci zobrazí text: Nemáte oprávnění k parkování v této zóně. Prodloužit dobu parkovacího lístku vydaného parkovacím automatem lze pouze prostřednictvím aplikace Park Simply.

parkovací automat - návod
parkovací automat - tarifní štítek