Provozovatel parkovacích ploch

Město Ivančice, IČO: 00281859, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

registrace rezidentních karet:
Město Ivančice, Odbor vnitřních věcí, (hlavní budova radnice, 2. patro)
Aleš Tichý, tel.: 546 419 435, e-mail: tichy@muiv.cz

 

Provozovatel parkovacích automatů a aplikace ClickPark

City Parking Group s.r.o., IČO: 28968506, Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3 – Žižkov

poruchy parkovacích automatů, reklamace: 778 725 000

 

Řešení přestupků vzniklých nedodržením nařízení města

Městská policie Ivančice, Palackého nám. 1013/12, 664 91 Ivančice

(vpravo vedle kostela)

tel: 546 419 468, 724 057 924, e-mail: mestska.policie@ivancice.cz