*

V současné době je parkovací dům kompletně ve zkušebním provozu – po tuto dobu jsou závory trvale otevřeny, parkovací lístky si řidič při vjezdu neodebírá, před odjezdem se nic nehradí – provoz zdarma.

Parkovací dům P+R se nachází v Ivančicích cca 100 metrů od vlakového nádraží. Pěší vzdálenost do centra města je cca 5 minut.

(TIP: Pro naplánování trasy do spodní garážové části Parkovacího domu P+R Ivančice pomocí Mapy.cz klikněte na tento odkaz a poté zadejte místo startu, pro plánování trasy pomocí Mapy Google tento odkaz. GPS: 49.0983925N, 16.3760225E)

Celková kapacita je více jak 100 parkovacích míst, která jsou rovnoměrně rozdělena do horní a dolní částí parkovacího domu. Každá část má samostatný vjezd a výjezd.

Spodní část je dostupná z ul. Pod Rénou, do horní části je příjezd z ulice Krumlovská přes parkoviště řetězce Penny.

*

Vjezdy a výjezdy jsou opatřeny automatickými závorami, v obou částech je umístěn platební terminál pro úhradu za využití parkovacího domu.

Poplatek je určen časově: užití parkovacího domu od vjezdu na dobu až 12ti hodin je za 10 Kč, ale každá další napočatá hodina nad limit 12ti hodin již stojí 50 Kč.

Upozornění: Parkovací dům (ač se tak jmenuje) nefunguje jako klasická parkoviště, kde platí výjimka z úhrad pro držitele průkazu zvláštních výhod ZTP/P, ale vjetím do parkovacího domu motorista uzavírá s provozovatelem parkoviště smlouvu, kdy jde o hrazenou službu s cenami uvedenými výše. I když jsou tedy v parkovacím domě pro ZTP/P vyznačena speciální parkovací místa, poplatek hradí bez rozdílu všichni, tedy i ZTP/P i s průkazem zvl. výhod!

1 minuta, 1/2 hodiny, 5 hodin, 10 hodin až 12 hodin od vjezdu do parkovacího domu do okamžiku provedení úhrady na platebním terminálu stojí stejně => 10 Kč.
12 a 1/4 hodiny stojí 10+50=60 Kč, 14 hodin 10+50+50=110 Kč,… atd.

Důležité je hlídat si svůj parkovací lístek, který vám po stisknutí tlačítka vydá vjezdový sloupek před závorou (doporučit lze mít jej u sebe, při návratu k vozidlu snáze provedete napřed úhradu – lístek se při parkování nikde v autě vystavovat nemusí). Na lístku je umístěn QR kód a ten se přikládá na platebním terminálu před čtečku (ta červeně svítí a na automatu je vlevo nahoře), po provedení úhrady se při odjezdu vkládá do štěrbiny na výjezdovém sloupku.

Pokud svůj parkovací lístek někdo neuhlídá mezi příjezdem a odjezdem, tak si na platebním terminálu stiskne tlačítko „Náhradní lístek“, ale ten je vydán po úhradě částky 500 Kč.

Platební terminály jsou umístěny v prostoru schodišť, která spojují horní a dolní část parkovacího domu. Je jedno, který automat si zvolíte pro provedení platby, navzájem spolu komunikují, klidně můžete parkovat v horní části a uhradit v dolním automatu. Každopádně pamatujte na to, že od provedení úhrady máte na odjezd „pouze“ 10 minut.

QR mapa