Pokud jste zde, ani na celém tomto webu nenašli odpověď, zašlete nám dotaz přes formulář, informaci poté doplníme.

Provoz parkovacího domu

Kde se nachází v Ivančicích tento parkovací dům?

Parkovací dům P+R se nachází v Ivančicích cca 100 metrů od vlakového nádraží. Pěší vzdálenost do centra města je cca 5 minut.

Parkovací dům je rozdělen na horní a dolní část – každá část má samostatný vjezd a výjezd. Obě části jsou na obou koncích propojeny schodištěm, autem se z jedné do druhé části projet nedá. Spodní část je dostupná z ul. Pod Rénou (dále budeme označovat jako „Garáž„), do horní části je příjezd z ulice Krumlovská přes parkoviště řetězce Penny market.

*

 

Platba za využítí parkovacího domu

Jsem „invalida“ a v autě mám „modrou kartičku“, jak je to s placením?

Parkovací dům je v obou podlažích ze zákona vybaven označenými vyhrazenými staními pro vozidla označené průkazem zvláštních výhod „O2“.

Provoz parkovacího domu je placenou službou, kdy uživatel vjezdem do prostor parkovacího domu uzavírá s provozovatelem smlouvu a za jeho užití je povinen uhradit částku za jeho užití bez rozdílu, vč. vozidel označených O2.

Jsem rezident bydlící v placené zóně v centru, mám to i zde v ceně?

V centru Ivančic jsou náměstí a některé ulice zpoplatněny prostřednictvím parkovacích automatů. Fyzické osoby s trvalým pobytem na těchto náměstích, resp. v těchto ulicích si mohou (za úplatu) zažádat o vystavení rezidentní parkovací karty (karta je virtuální, SPZ vozidla patřící rezidentovi je pouze zařazena do databáze, která slouží při kontrolách parkujících); kdo není rezident, hradí parkovné v parkovacím automatu.

Skutečnost, že je vozidlo zařazeno v databázi rezidentních vozidel, nemá na využívání parkovacího domu žádný vliv ani výhodu – za použití parkovacího domu hradí poplatek i rezident.

Parkoval jsem „služebně“ a ztratil jsem daňový doklad

Při úhradě prostřednictvím platebního terminálu lze volitelně stisknout tlačítko „Doklad“, který vám je poté terminálem vydán.

Může se stát, že si jej zapomente nechat vystavit, nebo jej ztratíte a pro vyúčtování např. služební cesty jej potřebujete. Nevadí, vystavíme vám náhradní doklad a zašleme elektronicky v PDF.

Bude třeba nám zaslat datum a přibližný čas parkování a platby, SPZ/RZ vozidla, nebo se dostavit osobně na MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6:

  • Odbor vnitřních věcí (hlavní budova radnice, 2. patro, č. dveří 304)
  • Aleš Tichý
  • tel.: 546 419 435
  • e-mail: tichy@muiv.cz

Případné elektronické žádosti budou vyřízeny v čase co nejkratším v pracovní době úřadu.

*

Instrukce

Mám zaplaceno a stejně mě nechce závora pustit ven, co teď?

V provozním řádu i na platebním terminálu je uvedeno, že po provedení úhrady máte 10 minut na opuštění prostoru parkovacího domu. Tato doba by měla stačit k tomu, aby řidič přišel od platebního terminálu k vozidlu, nastartoval a odjel.

Pokud se stane, lze dobu pro odjezd prodloužit, ale…!

Prodloužení času odjezdu: pokud máte uhrazeno a blíží se uplynutí doby pro odjezd (10 minut), máte šanci platnost lístku u platebního terminálu za 10 Kč o dalších 10 minut prodloužit (přiložit k platebnímu terminálu lístek, instrukce na displeji, úhrada); od okamžiku provedení úhrady prodloužení lístku opět běží nová doba pro odjezd.

V případě, že se vám nepodaří čas pro odjezd prodloužit v daném limitu, parkovací lístek již prodloužit nepůjde a pro odjezd je třeba použít náhradní lístek (500 Kč) !!


Pokud jste provedl/a všechny možné výše uvedené úkony a přesto se cítíte v parkovacím domě uvězněn, tak i pro tuto situaci máme řešení, volejte v tomto pořadí:

  1. Městská policie Ivančice – 546 419 468 nebo 724 057 924
  2. Správce parkovacího domu – 546 419 435 nebo až v nouzi nejvyšší 775 290 609

Ztratil jsem parkovací lístek, co teď?

Bohužel i k této situaci může dojít, ale i tak existuje cesta jak z toho a z parkoviště ven.

V případě, že byl původní parkovací lístek ztracen před provedením úhrady, je třeba získat náhradní lístek (ztrátový) – ten vám vydá platební terminál v souladu s Provozním řádem po provedení úhrady 500 Kč (nelze ani určit skutečná doba parkování).

Jsou nějaká omezení při platbě hotovostí?

Úhradu lze provést hotově v Kč (CZK) a to mincemi i bankovkou, ale určenou cenu lze „přeplatit“ pouze o 100 Kč (resp. pokud máte hradit 10 Kč, tak na 200 Kč bankovku už by musel automat vracet v mincích 190 Kč, takže tuto bankovku nepřijme – stokorunu ano).

Proč to takto je nastaveno?

Platební terminály disponují zásobníky mincí pro vracení, ale tyto nejsou bezedné, i když jsou průběžně doplňovány platbami jiných zákazníků. Pokud by přišlo po sobě více platících a chtěli platit parkovné ve výši 10 Kč bankovkou v hodnotě 1000 Kč, tak by se a) zásobníky rychle vyprázdnily a b) stejně by se nikomu nelíbilo, že dostal vráceno 990 Kč v mincích.

Čím lze provést úhradu?

Uhradit poplatek za využití parkovacího domu lze v platebním terminálu hotově (mincemi nebo bankovkami), platební kartou (i bezkontaktně), nebo platební aplikací vašeho chytrého zařízení využívající NFC (GooglePay, ApplePay).

Kolik stojí parkování?

Využití parkovacího domu začíná vjezdem či vstupem fyzické osoby do prostor parkovacího domu. Dle provozního řádu tímto okamžikem uzavírá uživatel s provozovatelem smlouvu a je povinen se tímto řídit. Kromě práv a povinností obou smluvních stran obsahuje i ujednání o ceně.

Využití parkovacího domu pro odstavení vozidla na dobu až 12 hodin je zpoplatněno částkou 10,- Kč, každá další započatá hodina je za 50,- Kč.

Kromě servisních, provozních a úklidových vozidel se povinnost úhrady za využití služby vztahuje na všechny zákazníky vč. vozidel označených kartou „O7“ přepravujících osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.


Nenašli jste odpověď?