Vážení občané a návštěvníci města Ivančice,

kromě všech běžných parkovacích míst na území města dochází i k usměrnění parkování, a to následovně:

  • v centru města a přilehlých ulicích je parkování regulováno za pomoci parkovacích automatů
  • je k dispozici Parkovací dům P+R

Regulace parkování v centru města probíhá od 1. května 2021 dle Nařízení města Ivančice č. 3/2021, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu (dále jen „nařízení“).

Zpoplatněná zóna je Palackého a Komenského náměstí, část Žerotínova náměstí a ulice Drůbežní trh, Josefa Vávry, Jana Schwarze a Růžová.


Ve městě Ivančice je z pohledu parkování největší frekvence vozidel v centru města a jeho těsné blízkosti, v místech kde sídlí důležité instituce ve městě jako městský úřad, finanční úřad, pošta, bankovní ústavy, pojišťovací kanceláře, muzeum a současně jsou tato náměstí a ulice centrem historického středu města.

Hradit parkovné lze:

Všechny úseky jsou v Ivančicích jedna zóna, lze po úhradě přeparkovávat.


Co z toho vyplývá?

V krátkosti lze uvést, že od Pondělí do Pátku v čase od 08:00 do 17:00 je odstavení (zaparkování) vozidla v uvedených úsecích zpoplatněno. V Sobotu, v Neděli a ve dni státních svátků se neplatí.

Jak lze uhradit poplatek za parkování?

Prostřednictvím parkovacích automatů, nebo online pomocí platební aplikace.

Kolik budu platit?

První započatá hodina parkování každý den je zdarma, druhá za 10,- Kč a každá další za 20,- Kč. (Podrobnosti v sekci Sazby parkovného)

Klade to nějaké zvláštní nároky na toho, kdo hradí poplatek za parkování?

Ano, musí znát SPZ vozidla, kterému hodlá uhradit parkovné.


Modelový příklad při platbě přes parkovací automat:

  • Přijedete ráno, např. v 8:00, na parkovacím automatu zadáte SPZ (registrační značku, státní poznávací značku) svého vozidla a dle předpokládaného času v hodinách, na který chcete parkovat a provedete úhradu.
  • Automat poté vytiskne daňový doklad (i v případě že bude parkování „zdarma“). Lístek si uschovejte, nemusí být ve vozidle – viz dále.
  • Následně je informace o tom, která SPZ vozidla a na jak dlouho má zaplaceno přenesena do databáze oprávněně parkujících vozidel (do této databáze je online napojeno i přenosné kontrolní zařízení, které má k dispozici městská policie – při kontrole postačuje když strážník zařízením za chůze či jízdy snímá SPZ parkujících vozidel a v případě že odhalí „nezaplacené“ vozidlo, ihned je na to zařízením upozorněn a může učinit další kroky v řešení zjištěného přestupku).
  • V případě že zjistíte, že vám původně navolený čas parkování nestačí, dostavte se opět k automatu a přikupte si stejným způsobem další potřebný čas (při využívání platební aplikace si můžete jednoduše prodloužit online). Přes automat lze prodlužovat až po ukončení platnosti původního lístku zakoupením lístku nového, jinak vám jen napíše, že „Nemáte oprávnění parkovat v této zóně“ – platný lístek lze ještě v době platnosti prodloužit pouze přes aplikaci Park Simply.
  • Vraťme se nyní k tomu, že se započítávají „započaté hodiny“: takže pokud přijedete v 8:00 a navolíte 1 hodinu, údaje o RZ vozidla se pošlou do databáze. Parkování máte zdarma do 9:00 a to i když odjedete 8:10, zbylých 50 minut zdarma propadá – zkrátka další příjezd např. ve 14:00 neznamená, že máte ještě 50 minut k dobru, ale jedná se již v tento den o druhou a případně další hodiny za poplatek.