Kdo parkuje zdarma?

  • vozidla viditelně označená Parkovacím průkazem přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (vydává MěÚ s rozš. působností osobám ZTP, ZTP/P), pokud nejsou takto označena v rozporu se zákonem (musí být přítomna přepravovaná osoba nebo řidič takto označeného vozidla, kterému byl průkaz vydán).
  • vozidla viditelně označena jako vozidla určená k poskytování zdravotnických služeb LSPP, vozidla Hasičského záchranného sboru, vozidla Policie České republiky, pokud parkoviště užijí při výkonu zvláštních povinností podle zvláštních právních předpisů,
  • vozidla právnické osoby Město Ivančice,
  • vozidla zásobující obchody rychle zkazitelným zbožím (např. mléko, mléčné výrobky, maso, pečivo, ovoce, zelenina) po dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu,
  • každé vozidlo, které zaparkuje a provede registraci prostřednictvím parkovacího automatu nebo aplikace ClickPark parkuje zdarma 60 minut od v tento den provedené první registrace.