Rezidenti mají parkování v místě trvalého bydliště zdarma.

Nařízení města definuje tuto možnost pro rezidenty takto:

Rezidentní karty budou vystaveny bezúplatně pouze pro občany Ivančic s trvalým pobytem na Palackého náměstí (s výjimkou adresy 196/6) a Komenského náměstí v počtu 1 kus na 1 osobu s uvedením tovární značky a RZ vozidla po předložení dokladu prokazujícího užívání vozidla. (…)

Rezidentovi defacto není vydána parkovací karta v papírové podobě, ale pouze je jako rezident zařazen do parkovací databáze, která slouží k evidenci opravněně parkujících vozidel, dle které je Městskou policií prováděna kontrola zaparkovaných vozidel.

  • Rezidentní parkovací karty vydává od 1. srpna 2017 provozovatel parkoviště Město Ivančice, konkrétně Odbor vnitřních věcí, Aleš Tichý, tel.: 546 419 435, e-mail: tichy@muiv.cz (hlavní budova radnice, 2. patro)
  • Rezident při registraci vozidla předloží osobní nebo jiný doklad potvrzující adresu jeho trvalého pobytu, osvědčení o technickém průkazu vozidla (malý TP), popř. také kopii smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru na nákup dotčeného vozidla. Dále uvede kontaktní údaje (telefon, e-mail).